סקירה בנושא צניחת איברי האגן ואימון היפופרסיבי למקצועות פרא-רפואיים

סקירה בנושא צניחת איברי האגן ואימון היפופרסיבי למקצועות פרא-רפואיים

צניחת איברי האגן ואימון

תקציר/ הקדמה

סקירת ספרות לפיזיותרפסיטיות בנושא צניחת איברי האגן ואימון היפופרסיבי

פרטים/ נושא ההרצאה

פיזיולוגיה ופתופיזיולוגיה של צניחות איברי האגן, מהם גורמי הסיכון, אפידימיולוגיה.

האם כל אישה עם צניחה צריכה לדעת מזה? ומה המשמעות כלפי צניחות שאינן סימפטומתיות?

כל זאת ועוד בהרצאה מקיפה שלי הכוללת גם נתונים סטטיסטיים על הטיפול השמרני (פסארי) אל מול ניתוחי ומה בדיוק פיזיותרפיה ואימון גופני יכולים לתרום פה.

משך זמן ההרצאה: 01:23:00

85.00